TG voimistelijan polku

 

TeamGym I taso 

Esikilparyhmässä painotetaan joukkueen yhteen hitsautumista; innostutaan ja onnistutaan yhdessä! Painotetaan vastuullista voimistelua; positiivisuuden kautta uuden opetteluun ja lajirakkauden synnyttämiseen. Joukkue pyritään innostamaan tavoitteelliseen harjoitteluun ja lähdetään kehittämään perustaitoja ja ominaisuuksia monipuolisen harjoittelun kautta.

Harjoittelussa painottuu runsas variointi ja molempiin suuntiin tekeminen. Suuret toistomäärät laadukkaasti tehden sekä myös vapaa ajan mahdollisuus harjoitusten sisällä. Organisoimattoman tekemisen mahdollistaminen kehittää voimistelijan itsenäistä oppimista. Opetellaan pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisen harjoittelun merkitystä. Lapsi oppii mallista, joten joukkueen yhteiset arvot ja harjoitusmenetelmät korostuvat.

Fyysisen harjoittelun painopisteinä monipuolisuus ja kehonhallinta. Harjoituksissa kehitetään perusvoimaa, kehonhallintaa ja keskivartalon voimaa. Erityisesti keskitytään puhtaiden liikeratojen opetteluun. Kisailujen ja leikin kautta harjoitetaan nopeutta ja koordinaatiota sekä kehitetään peruskestävyyttä niin lajiharjoituksissa kuin harjoitusten ulkopuolella.

 

TeamGym II taso 

Edistyneiden kilpajoukkueessa painottuu edelleen vastuullinen voimistelu: lasten oikeudet ja osallistaminen sekä itsetunnon ja minäkuvan kehittyminen valmentajan tukemana. Tavoitteena luoda positiivinen asenne urheiluun ja rohkeus kasvaa omaan potentiaaliinsa. Voimistelijan oma sisäinen motivaatio kehittyy ja vahvistuu ja totuttaudutaan kilpailuihin. Harjoittelun määrässä tapahtuu nousujohteinen lisääntyminen, joka edesauttaa laajan liikevalikoiman saavutettavuutta. Murrosiän huomioiminen tärkeää myös joukkueen dynamiikan ja yhtenäisyyden vuoksi.

Harjoittelussa painottuu pitkäjänteinen ja tavoitteellinen harjoittelu. Runsas variointi sekä molempiin suuntiin tekeminen kehittyvät laadukkaiden harjoitteiden myötä. Suuret toistomäärät sekä organisoimattoman tekemisen mahdollistaminen kehittää voimistelijan itsenäistä oppimista.

Fyysisen harjoittelun painopisteinä kehonhallinta ja kasvupyrähdyksen huomioiminen, jolloin kokonaiskuormitukseen kiinnitetään enemmän huomiota. Tavoitellaan hyvää lihastasapainoa ja harjoitetaan ketteryyttä. Lajinomainen voimaharjoittelu kehonpainolla sekä lisäpainoilla/kuminauhoilla. Aerobinen liikunta tulisi olla mukana päivittäin lajitreenien lisäksi.  

 

TeamGymin kilpaharraste linja 

Kilpaharrasteessa voimistellaan tavoitteellisesti mutta kuitenkin pilke silmäkulmassa. Harjoittelusta nauttiminen ja voimistelun ilon säilyttäminen ovat tärkeitä arvoja kilpaharrasteessa. Voimistelijat ymmärtävät harjoittelun laadun merkityksen ja opettelevat Itsenäisempään harjoitteluun. Opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja vahvistetaan likunnallisia elämäntapoja. Joukkueessa korostuu tiimin ja ystävien merkitys sekä yhdessä tekeminen. Kilpailuissa käydään harjoittelemassa kilpailemista, opitaan palautteen vastaanottoa ja myös pettymyksien käsittelyä.

Ryhmän harjoituksissa painotetaan perustaitojen vahvistamista sekä kehitetään lajitaitoja aiemmin opitun päälle. Kehitetään perusvoimaa, kehonhallintaa sekä keskivartalon voimaa. Harjoituksissa painottuu harjoittelun runsas variointi sekä hyvän ilmapiirin luominen harjoittelun mielekkyyden tueksi. Harjoituksissa annetaan aikaa myös organisoimattomalle harjoittelulle.

Ryhmään voi siirtyä katselmusten kautta harrasteryhmistä.