NTV kilpalinjan polku


Harraste voimistelu / FreeGym / Tanssillinen voimistelu

Harrasteryhmissä painotetaan vastuullista voimistelu ja positiivisuus on mukana kaikessa tekemisessä. Pyritään löytämään voimistelun ilo ja harjoittelusta innostuminen eli lajirakkauden syttyminen. Harjoituksissa keskitytään perustaitojen ja ominaisuksien monipuoliseen harjoitteluun sekä kasvattamaan liikunnallisiin elämäntapoihin. Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. 


K4 Esikilparyhmä, kilpalinjan I taso 

Esikilparyhmässä painotetaan edelleen vastuullista voimistelua; positiivisuuden ja leikin kautta uuden opetteluun. Ryhmässä pyritään innostamaan tavoitteelliseen harjoitteluun ja lähdetään toteuttamaan oikeanlaista voimaharjoittelua tukemaan uusien liikesarjojen opettelua. Voimistelijan itsetunnon kasvu vahvuuksien ja onnistumisten kautta tukee myös urheilijaksi kasvamista. Ryhmässä ei vielä kilpailla mutta harjoitellaan jo harjoitus- ja kilpailutilanteissa keskittymistä. 


K3  Kilpalinjan II taso 

Kilpalinjan II tason toiminnassa keskeisenä tavoitteena on säännöllisestä lajiharjoittelusta innostuminen. Edelleen mennään positiivisuuden kautta ja pyritään säilytetään ilo, joka voimistelun kautta on löydetty. Harjoitustilanteessa viihtyminen ja oppimisesta kiinnostuminen korostuvat tällä tasolla. Opitaan ymmärtämään harjoittelun merkitys ja toistojen tarve kehittymiseen lajissa. Kasvetaan osaksi ryhmää ja valmistaudutaan kilpailemiseen.


K2 Kilpaharrastelinja 

Kilpaharrasteessa voimistellaan tavoitteellisesti mutta kuitenkin pilke silmäkulmassa. Harjoittelusta nauttiminen ja voimistelun ilon säilyttäminen ovat tärkeitä arvoja kilpaharrasteessa. Voimistelijat ymmärtävät harjoittelun laadun merkityksen ja opettelevat Itsenäisempään harjoitteluun. Opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja vahvistetaan likunnallisia elämäntapoja. Ryhmässä korostuu tiimin ja ystävien merkitys sekä yhdessä tekeminen. Kilpailuissa käydään harjoittelemassa kilpailemista, opitaan palautteen vastaanottoa ja myös pettymyksien käsittelyä. 


R1 Kilpalinjan III taso 

Kilpalinjan III tasolla kasvatetaan urheilija identiteettiä voimistelun ilo säilyttäen. Harjoittelun määrässä ja laadussa tapahtuu nousujohteinen lisääntyminen ja pääpaino on teknisesti vaikeampien liikkeiden kehittelyssä perustuen perusliikeiden hyvään hallintaan ja suorituspuhtauteen. Painopisteenä myös sisäisen motivaation vahvistaminen sekä tavoitteelliseen kilpailemiseen totuttautuminen. III tasolla harjoitellaan tunnetilojen hallintaa sekä opetellaan palautteiden ja pettymysten käsittelyä. Painotetaan myös unen, ravinnon ja levon merkitystä harjoitusmäärien lisääntyessä.  

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen sekä kehon muutosten vaikutuksen ymmärtäminen harjoitteluun on oleellisessa roolissa. Ymmärretään arjen valintojen merkitys päivittäiskuormitukseen ja menestymiseen. Vuorovaikutuksen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa sekä tavoitteisiin sitoutuminen vuositasolla sisältäen selkeät sopimukset eri osapuolten välillä.