Kilpavoimistelu

Kilparyhmät ovat tarkoitettu voimistelusta innostuneille, motivoituneille ja omia rajoja testaaville voimistelijoille. Kilparyhmissä voimistellaan tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Voimistelu kilparyhmissä vaatii rohkeutta ja kovan työn asennetta. Ryhmissä harjoitellaan useitakin tunteja viikossa, jolloin motivaatiota kysytään niin lapselta kuin vanhemmaltakin.


Kilparyhmät tähtäävät kilpailemiseen ja jokaisen yksilön kehittämiseen. Kilpavoimistelu aloitetaan yleensä alle kouluikäisenä, mutta mukaan voi lähteä myöhemminkin. Kaiken kehityksen takana on kuitenkin innostunut ja iloinen treenaaja, jolla on kivaa harjoituksissa. Koulutetut valmentajat pitävät huolen kehityksestä ja harrastamisen hauskuudesta.  

Esikilparyhmä 

Ryhmä harjoittelee tavoitteellisesti mutta ei vielä kilpaile. Kilpaileminen voidaan aloittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, kun täytetään 7. Kilpailemisen aloittamisesta päättää kuitenkin aina valmentaja.

Kilpavoimistelijoilta vaaditaan ymmärrystä kilpavoimistelun luonteesta: liikkeitä harjoitellaan paljon ja tavoitteena on suorittaa ne teknisesti oikein. Kilpavoimistelussa kilpaillaan ensimmäiset vuodet ”pakollisilla liikesarjoilla”, joka tarkoittaa sitä, että parhaiten sijoittuvilla on vähiten virhepisteitä tekniikassa ja huolellisuudessa. Voimistelijan hyvä ryhti, suorat polvet ja ojennetut nilkat tulee näkyä kaikissa liikkeissä. Tämän lisäksi oikea tekniikkaa vaatii usein paljon voimaa ja liikkuvuutta, joiden harjoittelu on lajin kannalta välttämätöntä. Kilpavoimistelu, kuten kaikki urheilu, vaatii pitkäjänteisyyttä ja halua kehittyä lajissa.

Esikilparyhmissä valmentajat tarkkailevat lasten innokkuutta ja kykyä oppia uusia taitoja. Nämä ovatkin oikeastaan tärkeimmät kriteerit kilparyhmään valitessa. Rohkeus kokeilla ja jaksaminen yrittää epäonnistumisen jälkeen uudestaan kertovat innokkaasta voimistelijan alusta. Motoristen perustaitojen osaamista edellytetään, jotta monimutkikkaampien harjoitteiden omaksuminen on nopeampaa. Myös fyysisten ominaisuuksien kehittymistä tarkkaillaan (voima, nopeus, liikkuvuus).


Vanhemman kolmen K:n muistilista; Kuljeta, Kustanna ja Kannusta!