Tukea harrastamiseen

Kuva: Jari Mönkkönen

 

Mikäli perheen harrastusmaksut nousevat liian suuriksi ja harrastaminen saattaa olla vaarassa loppua maksuvaikeuksien myötä, on tuen hakeminen aiheellista. Tukea voivat hakea myös voimistelusta kiinnostuneet uudet jäsenet, joille harrastuksen aloittaminen on mahdotonta kausimaksujen vuoksi.

 

Viipurin Reippaan stipendit tukea tarvitseville

 

Seuran myöntämiä stipendejä jaetaan syyskaudelle vähävaraisten perheiden lapsille seuran kausimaksuihin! Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella: vire.valmennus@gmail.com. 
Seuran johtokunta päättää kevätkokouksessa jaettavasti tukisummasta sekä ajankohdasta.

 

Tarkoituksena on mahdollistaa avustusten jakaminen myös tulevaisuudessa. Avustusten jaosta viestitään jäseniä aina hakuajan yheydessä.
Lahjoituksia voidaan ottaa vastaan myös ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta ja tukijoilta, jotka haluavat tehdä yhdessä hyvää, vähävaraisten lasten tukemisella. Tällaiset lahjoitukset ohjataan suoraan kausimaksujen tukemiseen. 

 

 

Tukea harrastusmaksuihin voit hakea myös seuraavilta tahoilta:

 

 

PayBack Lahti 

" Tuen saaja voi olla liikuntaa tai urheilua rekisteröidyssä yhdistyksessä harrastava lapsi, nuori (alle 16-vuotias), joukkue tai ryhmä lajista riippumatta. Myöntämämme kertaluonteinen tuki maksetaan ainoastaan rekisteröidyn yhdistyksen virallista laskua vastaan. Tuen saaja voi olla liikuntaa tai urheilua rekisteröidyssä yhdistyksessä harrastava lapsi, nuori (alle 16-vuotias), joukkue tai ryhmä lajista riippumatta. Käsittelemme ainoastaan kirjalliset, vaadituilla tiedoilla lähetetyt hakemukset."

https://paybacklahti.fi/

 

Eväitä Elämälle – Harrastustuki

Harrastustukea voi hakea lasten ja nuorten harrastamiseen. Tukea myönnetään kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna. Avustuspäätöksiä tehdään neljästi keväässä ja syksyssä. Hankkeen yhteyshenkilön yhteystiedot sekä hakulomake löytyy nettisivuilta.

http://lahti.pelastakaalapset.fi/evaita-elamalle/

 

Tukikummit

Tukikummit-säätiö ohjaa saamansa lahjoitukset jaettavaksi Kirkon diakoniarahaston kautta. Avustusta voi hakea harrastusten välittömiin kustannuksiin. Tuki on kertaluonteista ja perhekohtaista. Avustuksen hakeminen tai saaminen ei edellytä kuulumista mihinkään uskontokuntaan.

Tukea haetaan Lahden diakoniatyöntekijän kautta. Diakoniatyöntekijä tekee avustushakemuksen ja ilmoittaa avustuspäätöksestä. Jatkuva hakuaika.

Lahden Diakonian yhteystiedot asuinalueittain:

https://www.lahdenseurakunnat.fi/apua-ja-tukea/arjen-ongelmat/diakoniatyontekijoiden-vastaanottoajat

 

Hope-yhdistys

Hope-yhdistys jakaa tukea ja apua vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille. Yhdistys jakaa konkreettisia lahjoituksia (esim. vaatteita ja varusteita) sekä rahallista harrastustukea lapsille ja nuorille. Hakemukset käsitellään niiden saapuessa, vastausaika noin kaksi viikkoa.

https://hopeyhdistys.fi/

 

Tukilinja

Tukea voivat hakea henkilöt, joilla on pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen toimintarajoite, joka vaikeuttaa arjen toimintoja. Toimintarajoite voi olla: Liikunta- tai aistivamma, pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus. Apurahat suunnataan ensisijaisesti vähävaraisille yksilöille tai pienille yhteisöille. Apurahaa voi hakea harrastukseen, joka tukee toimintakyvyn ylläpitämistä tai esimerkiksi sosiaalista toimintaa.

https://www.tukilinja.fi/apurahat/

 

Valio-stipendit

Valio tukee lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja. Valiolta voi hakea stipendiä yksilölle, ryhmälle tai esimerkiksi tapahtumalle. Stipendiä voi hakea rahallisen tukistipendin lisäksi välipalakursseihin, ravitsemusluentoihin, ravintovalmennukseen tai kisamatkojen eväisiin tuotepalkinnon merkeissä.

https://www.valio.fi/valioakatemia/hae-stipendia/

 

Täydentävä toimeentulotuki – Kela

Toimeentulotuesta vastaavat Kela ja Kunta yhdessä. Perustoimeentulotukea Kelasta hakevat/saavat voivat hakea myös täydentävää toimeentulotukea, jolla voidaan tukea harrastusmaksuja. Täydentävän tuen myöntää kunta. Perustoimeentuloa on haettava ensin Kelalta, jotta voi hakea kunnan tukea.

Kätevintä on täyttää hakemus Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.

https://elamassa.fi/tyo-ja-toimeentulo/toimeentulotukihakemus-kelaan/

https://www.kela.fi/toimeentulotuki-kokonaisuus

 

 

 

LAHJOITA LAPSELLE HARRASTUS

Haluatko lahjoittaa voimisteluharrastuksen lapselle tai nuorelle?

Tee hyvää ja lahjoita valitsemasi summa seuramme voimistelijoille, jotka tarvitsevat rahallista tukea harrastuksen aloittamiseen tai jatkamiseen!

Halutessaan lahjoituksen tekijä mainitaan nettisivuillamme ja avustuksia jaettaessa. Avustuksen voi jättää myös nimettömänä.

Ole yhteydessä viipurinreipas@gmail.com tai Terhi Kuusisto 044 756 6162